AKTIVNOSTI

IZDELAVA LOGA PROJEKTA

V mesecu oktobru smo začeli s srečanji naše Erasmus+ ekipe učencev. Enkrat tedensko smo se po pouku ustvarjali različne predloge za logo našega projekta. Kasneje smo izmed vseh izdelanih izbrali enega, ki bo našo šolo zastopal v glasovanju vseh držav.

Predstavitev z vsemi slovenskimi predlogi za logo projekta:

IZZIVI

Vsak mesec bodo učenci sodelovali v Zero Waste izzivih. Med vsemi fotografijami bo vsaka država izbrala eno, ki bo “tekmovala” z drugimi fotografijami iz drugih držav.

Iz vseh izbranih fotografij bomo ob koncu izdelali KOLEDAR 2022.

IZZIV MESECA JANUARJA: hranjenje živali

izbrana fotografija meseca januarja

IZZIV MESECA FEBRUARJA: priprava obroka iz ostankov hrane

izbrana fotografija meseca februarja

IZZIV MESECA MARCA: peš ali s kolesom namesto s prevoznimi sredstvi

izbrana fotografija meseca marca

IZZIV MESECA APRILA: darilo za materinski dan

izbrana fotografija meseca aprila

KUHARSKA KNJIGA

Vsaka država bo iz vseh pripravljenih receptov februarskega izziva izbrala pet najprimernejših (spodaj v prilogi). Iz njih bo nastala KUHARSKA KNJIGA.

LETAK 5R ZERO WASTE

Učenci so po manjših skupinah pripravili letak o 5R Zero Waste točkah.

Reduce – Reuse – Recycle – Refuse – Rot ali po slovensko zmanjšaj – ponovno uporabi – recikliraj – zavrni – zbiraj in ponovno uporabi (npr. biološke odpadke). Vsi izdelki so zbrani v spodnjem dokumentu.

POSTER: KAJ NE SODI V WC?

Učenci so izdelali posterje na temo, kaj ne sodi v straniščno školjko. Vsi izdelki so zbrani v spodnjem dokumentu.

ANIMAL TRASH ART

Plastika in mikroplastika ogroža organizme. Učenci so poskusili iz fotografij, ki so jih našli na to tematiko na internetu, ustvariti pesem, sliko, fotografijo, poster … Vsi nastali izdelki so zbrani v spodnjem dokumentu.